rapid´s pages

povolání

hunter

Hunter
Hunter Hunter je v World of Waracraft unikátní povolání, protože je hlavně útočník na dálku. I přesto, že se jiné povolání mohou naučit používat zbraně na dálku, žádné z nich je nedokáže používat tak smrtonosně jako hunter. Na podporu huntrových útoků na dálku má toto povolání dvě výhody: věrného peta(ochočené zvíře) a velkou sadu kouzel omezujících pohyb.

Povolené rasy: Orc, Tauren, Trol, Trpaslík, Noční elf

Hlavní vlastnosti: Agility, Spirit, Intellect, Stamina

Základní zbraňové odbornosti: Neozbrojený boj, Jednoruční sekery nebo Dýky, Pušky nebo Luky

Pokročilé zbraňové odbornosti: Pěstní zbraně, Kuše, Kopí, Hole, Jednoruční meče, Obouruční meče, Vrhací zbraně, Obouruční sekera

Třídy brnění: Cloth, Leather, Mail(pokročilé)


Vlastnosti povolání

Hunter je bojová třída, jako rogue a warrior, ale tam kde tyto povolání spoléhají na boj na blízko, hunter spoléhá na dalekonosnou sílu. Má schopnost kouzlení, ale huntrova kouzla jsou podpůrná, používaná k vylepšení huntrových přirozených schopností.

Na doplnění svých útoků na dálku má hunter množství kouzel, které vylepší jeho pušku nebo luk o větší ničivost, postupné zraňování nebo jiné magické efekty.

Hunter má také unikátní sadu buffů, které může vyvolat pouze na sebe a nazývající se aspecty. Tyto kouzla napodobují rysy určitých zvířat. Například aspect geparda navýší huntrovu rychlost pohybu, zatímco aspect opice zvýší schopnost uhýbání(dodge).

Jako beastmaster (pán zvířat) má hunter také výběr kouzel na jejich kontrolu spolu s kouzly na vylepšení svého zvířecího peta.


Huntrovy peti

Peti jsou klíčová část povolání huntra. Poté co hunter získá nějaké zkušenosti, může se naučit ochočování divokých zvýřat Azerothu. Za použití ochočovacího kouzla si hunter může v přírodě vybrat zvíře a proměnit ho ve věrného společníka. Huntrův pet může útočit na jeho cíle a zaměstnávat je, zatímco hunter používá útok na dálku.

Hunter musí udržovat svého peta šťastného, nebo ho opustí, případně na něj dokonce zaútočí. Huntruv pet má indikátor štěstí, který se zobrazí po kliknutí na ikonku bestie. Při boji jeho štěstí klesá, ale může být obnoveno pravidelným krmením. Téměř každá příšera zvířecího typu může být ochočena a proměněna v peta. Po získání nového peta ho můžeš trénovat v nových schopnostech, které získáš s jeho schopností trénování.

Když najdeš nového peta, kterého si chceš ochočit, můžeš ustájit svého současného, takže máš z petů na výběr, když cestuješ po světě. Současně tě může doprovázet pouze jeden pet. Když není pet s tebou je držen ve stájích, které můžou být nalezeny ve většině hlavních měst.


Startovní statistiky

  Strength Agility Stamina Intellect Spirit Health Mana
Dwarf 22 19 24 19 20 86 84
Night Elf 17 28 20 20 21 46 85
Orc 23 20 23 17 24 76 82
Tauren 25 18 23 15 23 76 80
Troll 21 25 22 16 22 66 81

Schopnosti petů dle lokací
Hunter Mnoho Hunterů má problém s hledáním lokací a zvířat od nichž se lze naučit další level schopnosti. Zde je jejich seznam, dle lokací.

Stačí si níže prohlédnout lokaci a zjistit, která zvířata (v ní) ovládají, kterou schopnost (na jakém levelu). Pak je stačí ochočit a naučit se je od nich.Ashenvale
Bite 3 Ghostpaw Runner, level 19-20
Bite 4 Ghostpaw Alpha, level 27-28
Bite 4 Wildthorn Lurker, level 28-29
Claw 3 Clattering Crab, level 19-20
Claw 3 Ashenvale Bear, level 20-24
Claw 4 Elder Ashenvale Bear, level 25-26
Howl 2 Ghostpaw Alpha, level 27-28


Alterac Mountains
Bite 4 Giant Moss Creeper, level 24-25
Bite 4 Snapjaw, level 30-31
Prowl 1 Mountain Lion, level 32-33


Arathi Highlands
Bite 5 Plains Creeper, level 32-33
Bite 5 Giant Plains Creeper, level 35-36
Dive 1 Young Mesa Buzzard, level 31-32
Dive 1 Mesa Buzzard, level 34-35
Dive 1 Dread Flyer, level 36-37


Azshara
Bite 6 Timberweb Recluse, level 47-48


The Badlands
Bite 5 Crag Coyote, level 35-36
Dash 1 Crag Coyote, level 35-36
Dash 1 Feral Crag Coyote, level 37-38
Dash 1 Elder Crag Coyote, level 39-40
Dash 2 Ridge Stalker Patriarch, level 40-41
Cower 4 Ridge Stalker, level 36-37
Cower 4 Ridge Huntress, level 38-39
Howl 2 Elder Crag Coyote, level 39-40


The Barrens
Bite 2 Oasis Snapjaw, level 15-16
Cower 1 Fleeting Plainstrider, level 12-13
Cower 2 Savannah Patriarch, level 15-16
Cower 2 Onery Plainstrider, level 16-17
Poison 1 Slithid Creeper, level 20-21


Blackfathom Deeps
Bite 3 Aku'mai Fisher, level 23+
Bite 4 Ghamoo-ra, level 25+
Bite 4 Aku'mai Snapjaw, level 26+-27+
Claw 3 Skittering Crustacean 22+-23+
Claw 3 Snapping Crustacean, level 23+-24+
Claw 4 Barbed Crustacean, level 25+-26


Blackrock Spire
Bite 8 Bloodaxe Worg level 56-57
Howl 4 Bloodaxe Worg level 56-57


Blasted Lands
Claw 7 Clack the Reaver, level 53+
Dash 2 Ashmane Boar, level 48-49
Dive 3 Spiteflayer, level 52
Poison 3 Clack the Reaver, level 53 Rare


Burning Steppes
Claw 7 Deathlash Scorpid, level 54-55
Dash 3 Blackrock Worg, level 54-55
Poison 3 Deathlash Scorpid, level 54-55
Poison 4 Firetail Scorpid, level 56-57


Darkshore
Claw 2 Thistle Bear, level 11-12
Claw 2 Tide Crab, level 12-14
Claw 3 Den Mother, level 18
Cower 1 Moonstalker Runt, level 10-11
Cower 1 Foreststrider Fledgling, level 11-13
Cower 2 Moonstalker Sire, level 17-18
Cower 2 Giant Foreststrider, level 17-18


Desolace
Claw 4 Scorpashi Snapper, level 30-31
Claw 5 Scorpashi Lasher, level 34-35
Dash 1 Bonepaw Hyena, level 33-35
Dash 1 Magram Bonepaw, level 37-38
Poison 2 Scorpashi Snapper level 30-31


Dun Morogh
Bite 1 Winter Wolf, level 7-8
Claw 1 Ice Claw Bear, level 7-8
Claw 2 Mangeclaw, level 11
Claw 2 Bjarn, level 12+
Cower 1 Juvenile Snow Leopard, level 5-6


Durotar
Bite 1 Dreadmaw Crocolisk, level 9-11
Claw 1 Scorpid Worker, level 3
Claw 1 Sarkoth, level 4
Claw 1 Pygmy Surf Crab, level 5-6
Claw 2 Encrusted Surf Crab, level 9-10
Claw 2 Death Flayer, level 11
Cower 1 Durotar Tiger, level 7-8
Poison 1 Venomtail Scorpid, level 9-10
Poison 1 Death Flayer, level 11 Rare
Poison 1 Corrupted Scorpid level 10-11


Duskwood
Bite 3 Green Recluse, level 21-22
Bite 4 Black Ravager, level 24-25
Bite 4 Black Ravager Mastiff, level 25-26
Howl 2 Black Ravager Mastiff, level 25-26


Dustwallow Marsh
Bite 5 Darkfang Spider, level 35-36
Bite 5 Darkfang Lurker, level 36-37
Bite 5 Darkfang Creeper, level 38-39
Bite 5 Mottled Drywallow Crocolisk, level 39
Bite 5 Mudrock Tortoise, level 36-37
Bite 6 Drywallow Daggermaw, level 40+-41+
Bite 6 Mudrock Snapjaw, level 41-42
Bite 6 Deadmire, level 45
Claw 5 Drywallow Snapper, level 37-38


Eastern Plaguelands
Dive 3 Plaguebat, level 53-55
Cower 5 Plaguebat, level 53-55
Cower 5 Noxious Plaguebat, level 54-56
Cower 6 Monstrous Plaguebat, level 56-58
Screech 4 Monstrous Plaguebat level 56-58


Elwynn Forest
Bite 1 Forest Spider, level 5-6
Bite 1 Gray Forest Wolf, level 7-8
Bite 2 Prowler, level 9-10
Bite 2 Mother Fang, level 10
Claw 2 Young Forest Bear, level 8-9


Felwood
Bite 6 Felpaw Wolf, level 47-48
Bite 7 Felpaw Ravager, level 51-52
Claw 7 Angerclaw Mauler, level 49-
Claw 7 Ironbeak Hunter, level 50-51
Dive 2 Ironbeak Owl, level 48-49
Dive 3 Ironbeak Hunter, level 50-51
Dive 3 Ironbeak Screecher, level 52-53
Howl 3 Felpaw Wolf, level 47-48
Screech 3 Ironbeak Owl level 48-49


Feralas
Bite 6 Longtooth Runner, level 40-41
Bite 6 Snarler, level 42 Rare
Claw 6 Ironfur Bear, level 41-42
Claw 7 Ironfur Patriarch, level 48-49
Dash 2 Longtooth Runner, level 40-41
Dive 2 Vale Screecher, level 41-42
Dive 2 Rogue Vale Screecher, level 45-46
Dive 2 Arash-ethis, level 49
Howl 2 Longtooth Howler, level 43-44
Howl 3 Longtooth Runner level 40-41
Howl 3 Snarler, level 42 Rare


Hillsbrad Foothills
Bite 3 Forest Moss Creeper, level 20-21
Bite 4 Giant Moss Creeper, level 24-25
Bite 4 Elder Moss Creeper, level 26-27
Bite 4 Snapjaw, level 30-31
Claw 3 Grey Bear, level 21-22
Cower 2 Starving Mountain Lion, level 23-24
Cower 3 Feral Mountain Lion, level 27-28


The Hinterlands
Bite 6 Old Cliff Jumper, level 42
Bite 6 Witherbark Broodguard, level 44-45
Bite 7 Saltwater Snapjaw, level 49-50
Bite 7 Vilebranch Raiding Wolf, 50 - 51 Elite
Dash 2 Silvermane Stalker, level 47-48
Dash 3 Vilebranch Raiding Wolf, level 50+-51
Howl 2 Silvermane Howler, level 45-46
Howl 3 Silvermane Wolf level 43-44


Loch Modan
Bite 2 Forest Lurker, level 10-11
Bite 2 Loch Crocolisk, level 14-15
Bite 3 Wood Lurker, level 17-18
Claw 3 Black Bear Patriarch, level range 16-17
Claw 3 Ol' Sooty, level 20+


Mulgore
Bite 1 Prairie Wolf, level 5-6
Bite 1 Prairie Stalker, level 7-8
Bite 2 Prairie Wolf Alpha, level 9-10
Cower 1 Flatland Cougar, level 7-8
Cower 1 Elder Plainstrider, level 8-9
Cower 1 Mazzranache, level 9
Howl 1 Prarie Wolf Alpha level 9-10


Plaguelands
Bite 7 Diseased Wolf ,level 53-54


Redridge Mountains
Bite 2 Tarantula, level 15-16
Bite 3 Greater Tarantula, level 19-20


Scarlet Monastery
Dash 1 Scarlet Tracking Hound, level 33-34


Searing Gorge
Bite 7 Rekk'tilac, level 48+


Silithus
Poison 3 Stonelash Scorpid level 54-55
Poison 4 Stonelash Pincer level 56-57
Poison 4 Stonelash Flayer level 56-59


Silverpine Forest
Bite 3 Bloodsnout Worg, level 16-17
Claw 2 Ferocious Grizzled Bear, level 11-12


Stonetalon Peak
Bite 3 Deepmoss Creeper, level 16-17
Bite 3 Deepmoss Webspinner, level 19-20
Bite 3 Besseleth, level 21+
Cower 2 Twlight Runner, level 23-24


Stormwind City
Bite 7 Sewer Beast, level 50


Stranglethorn Vale
Dash 1 Stranglethorn Tiger, level 32-33
Dash 1 Kurzen War Tiger, level 32-33
Dash 1 Sin'Dall, level 37
Dash 2 Bhag'thera, level 40+
Dash 2 Elder Shadowmaw Panther, level 42-43
Cower 3 Young Panther, level 30-31
Cower 3 Young Stranglethorn Tiger, level 30-31
Cower 3 Panther, level 32-33
Cower 5 Jaguero Stalker, level 50
Prowl 2 Elder Shadowmaw Panther level 42-43
Prowl 3 Jaguero Stalker level 50


Swamp of Sorrows
Bite 6 Deathstrike Tarantula, level 40-41
Bite 6 Sawtooth Snapper, level 41-42
Claw 6 Silt Crab, level 40-41
Claw 6 Monstrous Crab, level 43-44
Dash 1 Swamp Jaguar, level 36-37
Screech 2 Dread Ripper level 39-40


Tanaris
Bite 7 Giant Surf Glider, level 48+-50+
Claw 6 Scorpid Hunter, level 40-41
Dash 2 Starving Blisterpaw, level 41-42
Dash 2 Blisterpaw Hyena, level 44-45
Dash 2 Rabid Blisterpaw, level 47-48
Dash 2 Old Cliff Jumper, level 42
Dive 2 Roc, level 41-43
Dive 2 Fire Roc, level range 43-45
Dive 2 Searing Roc, level 47-49
Poison 3 Scorpid Hunter level 40-41


Teldrassil
Bite 1 Githyiss the Vile, level 5
Bite 1 Webwood Venomfang, level 7-8
Bite 2 Webwood Silkspinner, level 8-9
Bite 2 Giant Webwood Spider, level 10-11
Bite 2 Lady Sathrah, level 12
Claw 1 Strigid Owl, level 5-6
Claw 2 Strigid Hunter, level 8-9
Cower 1 Nightsaber, level 5-6


Thousand Needles
Bite 5 Sparkleshell Snapper, level 34-35
Claw 4 Scorpid Reaver, level 31-32
Cower 3 Crag Stalker, level 25-26
Screech 2 Salt Flats Vulture level 32-34


Tirisfal Glades
Bite 1 Ragged Scavenger level 2-3
Bite 1 Night Web Spider, level 3-4
Bite 1 Night Web Matriarch, level 5
Bite 2 Vicious Night Web Spider, level 9-10
Bite 2 Worg , level 10-11
Cower 1 Greater Duskbat, level 6-7
Howl 1 Worg, level 10-11


Westfall
Bite 2 Coyote, level 10-11
Bite 2 Coyote Packleader, level 11-12
Claw 3 Shore Crab, level 17-18
Howl 1 Coyote Packleader level 11-12
Screech 1 Greater Fleshripper level 16-17


Western Plaguelands
Bite 7 Plague Lurker, level 54-55
Claw 7 Diseased Grizzly, level 55-56
Dive 3 Carrion Carrion, level 51-52
Screech 3 Carrion Vulture, level 50-52

Winterspring
Claw 7 Shardtooth Bear, level 53-54
Claw 7 Winterspring Owl, level 54-56
Claw 8 Elder Shardtooth, level 57-58
Claw 8 Winterspring Screecher, level 57-59
Dash 3 Frostsaber Huntress, level 58-59
Dash 3 Frostsaber Stalker, level 59-60
Dive 3 Winterspring Owl, level 54-56
Cower 6 Frostsaber Cub, level 55-56
Screech 4 Winterspring Screecher level 57-59
Prowl 3 Frostsaber Stalker level 59-60Seznam schopností petů
Hunter Schopnosti lze získat naučením od trenéra petů a pak od různých zvířat v přírodě. Schopnosti se dají rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivní schopnosti musí pet aktivovat, aby je použil. Schopnosti pasivní působí neustále.

Schopnosti od učitele
Growl
Greater Stamina
Natural Armor
Arcane Resistance
Fire Resistance
Frost Resistance
Nature Resistance
Shadow ResistanceSchopnosti z přírody
Bite
Charge
Claw
Cower
Dash
Dive
Furious Howl
Lightning Breath
Prowl
Scorpid Poison
Screech
Shell Shield
Thunderstomp


Vysvětlivky k textu a tabulkám níže:
Popis – Popis dané schopnosti a jejího efektu.
Focus – Je to obdoba Roguovy „energie“, jen je vlastní Hunterovým petům. Zde je vždy uvedeno kolik této energie (focusu) pet spotřebuje na seslání dané schopnosti. Pet má podobně jako Rogue 100 bodů focusu a průběžně ji regeneruje.
Dosah – Určuje vzdálenost na kterou je pet schopen danou schopnost použít.
Seslání – Je doba za kterou danou schopnost pet použije, sešle.
Cooldown – Je doba po které lze znovu použít danou schopnost.
Mohou se naučit – Zde jsou vypsány druhy petů, kteří jsou schopni se danou schopnost naučit.
Level sch. – Označuje výši (level) petovy znalosti dané schopnosti.
Level peta – Určuje minimální level peta, na kterém je schopen se naučit tento level schopnosti.
Tréninkové body – Uvádí počet tréninkových bodů, které pet musí získat aby se schopnost naučil.


Aktivní schopnosti

Bite (kousnutí)
Popis - Pet se zakousne do nepřítele a způsobí mu tím zranění.
Focus - 35
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 10 sekund.
Mohou se naučit – krokodýlové, divoká prasata, želvy, medvědi, pštrosi, kočkovité šelmy, ještěři, pavouci, netopýři, vlci

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 1 1 Kousne nepřítele a způsobí mu 7-9 bodů zranění.
2 8 4 Kousne nepřítele a způsobí mu 16-18 bodů zranění.
3 16 7 Kousne nepřítele a způsobí mu 24-28 bodů zranění.
4 24 10 Kousne nepřítele a způsobí mu 31-37 bodů zranění.
5 32 13 Kousne nepřítele a způsobí mu 40-48 bodů zranění.
6 40 17 Kousne nepřítele a způsobí mu 49-59 bodů zranění.
7 48 21 Kousne nepřítele a způsobí mu 66-80 bodů zranění.
8 56 25 Kousne nepřítele a způsobí mu 81-99 bodů zranění.


Charge (Do útoku)
Popis – Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu a zvýší bojovou sílu divokého prasete pro boj na blízko.
Focus - 35
Dosah - 8-25 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 25 sekund.
Mohou se naučit – Divoká prasata

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 1 5 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 50 bodů pro boj na blízko.
2 12 9 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 100 bodů pro boj na blízko.
3 24 13 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 180 bodů pro boj na blízko.
4 36 17 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 250 bodů pro boj na blízko.
5 48 21 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 390 bodů pro boj na blízko.
6 60 25 Zaútočí na nepřítele a znehybní ho na jednu vteřinu. Zvýší bojovou sílu divokého prasete o 550 bodů pro boj na blízko.Claw (Spáry)
Popis – Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu zranění.
Focus - 25
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – žádný.
Mohou se naučit – krabi, škorpióni, medvědi, kočkovité šelmy, ještěři, sovy a supi.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 1 1 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 4-6 bodů zranění.
2 8 4 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 8-12 bodů zranění.
3 16 7 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 12-16 bodů zranění.
4 24 10 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 16-22 bodů zranění.
5 32 13 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 21-29 bodů zranění.
6 40 17 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 26-36 bodů zranění.
7 48 21 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 35-49 bodů zranění.
8 56 25 Zaútočí na nepřítele spáry a způsobí mu 43-59 bodů zranění.


Cower (Krytí)
Popis – Krytí nezpůsobuje zranění, ale zvýší šanci, že nepřítel zaútočí na peta a ne na vás.
Focus - 15
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 5 sekund.
Mohou se naučit – Všichni peti.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 5 8 -
2 15 10 Efektivnější než předchozí level
3 25 12 Efektivnější než předchozí level
4 35 14 Efektivnější než předchozí level
5 45 16 Efektivnější než předchozí level
6 55 18 Efektivnější než předchozí level


Dash (Úprk)
Popis – Zvýší rychlost pohybu peta na 15 sekund.
Focus - 20
Dosah - sám pet
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – divoká prasata, pštrosi, kočkovité šelmy, vlci a hyeny.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 30 15 Zvýší rychlost pohybu o 40% na 15 sekund.
2 40 20 Zvýší rychlost pohybu o 60% na 15 sekund.
3 50 25 Zvýší rychlost pohybu o 80% na 15 sekund.


Dive (Střemhlavý let)
Popis – Zvýší rychlost pohybu peta na 15 sekund.
Focus - 20
Dosah - sám pet
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – sovy, netopýři, supi a okřídlení hadi.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 30 15 Zvýší rychlost pohybu o 40% na 15 sekund.
2 40 20 Zvýší rychlost pohybu o 60% na 15 sekund.
3 50 25 Zvýší rychlost pohybu o 80% na 15 sekund.


Furious Howl (Zuřivé zavytí)
Popis – Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku.
Focus - 60
Dosah - 15 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 10 sekund.
Mohou se naučit – vlci

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 10 10 Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 9-11 bodů.
2 24 15 Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 18-22 bodů.
3 40 20 Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 28-34 bodů.
4 56 25 Členové party uvnitř 15 yardů okolo peta budou mít na 10 sekund zvýšenou sílu fyzického útoku o 45-57 bodů.


Growl (Zavrčení, skřek)
Popis – Vyprovokuje nepřítele a zvýší pravděpodobnost že nestvůra zaútočí na peta a ne na vás.
Focus - 15
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 5 sekund.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – První a druhý level této schopnosti získá váš pet po splnění kvestu „Taming The beast“ u trenéra. V oblastech Dun Morogh, Durotar, Mulgore, Teldrassil.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 1 0 -
2 10 0 Efektivnější než předchozí level
3 20 0 Efektivnější než předchozí level
4 30 0 Efektivnější než předchozí level
5 40 0 Efektivnější než předchozí level
6 50 0 Efektivnější než předchozí level
7 60 0 Efektivnější než předchozí level


Lightning Breath (Bleskový dech)
Popis – Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature.
Focus - 50
Dosah - 20 yardů.
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – Okřídlení hadi

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 1 1 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 11-13 bodu zranění
2 12 5 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 21-23 bodu zranění
3 24 10 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 36-40 bodu zranění
4 36 15 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 51-59 bodu zranění
5 48 20 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 78-90 bodu zranění
6 60 25 Pet vydechne blesk, který zraní svůj cíl elementem Nature za 99-113 bodu zranění


Prowl (Plížení)
Popis – Pet se začne plížit a dostane se do „Stealth“ modu. Zpomalí svou rychlost pohybu a když z něj zaútočí tak jeho útok je něco málo zvýšen. Plížení trvá dokud se nezruší nějakou akcí peta.
Focus - 40
Dosah - sám pet
Seslání - ihned.
Cooldown – 10 sekund.
Mohou se naučit – kočkovité šelmy

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 30 15 Pet se začne plížit a dostane se do Stealth modu. Zpomalí svou rychlost pohybu o 50% a když z něj zaútočí tak jeho útok je o 20% zvýšen.
2 40 20 Pet se začne plížit a dostane se do Stealth modu. Zpomalí svou rychlost pohybu o 45% a když z něj zaútočí tak jeho útok je o 35% zvýšen.
3 50 25 Pet se začne plížit a dostane se do Stealth modu. Zpomalí svou rychlost pohybu o 40% a když z něj zaútočí tak jeho útok je o 50% zvýšen.


Scorpid Poison (Otrava škorpiónem)
Popis – Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund. Na jednom cíli může být až pět otrav od jednoho škorpióna.
Focus - 30
Dosah - 5 yardů.
Seslání - ihned.
Cooldown – 4 sekundy.
Mohou se naučit – škorpióni

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 8 10 Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 10 bodů zranění
2 24 15 Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 15 bodů zranění
3 40 20 Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 30 bodů zranění
4 56 25 Způsobí Nature zraňování po dobu deseti sekund za 40 bodů zranění


Screech (Vřískot)
Popis – Udeří a zraní jednoho nepřítele. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů.
Focus - 20
Dosah - 5 yard
Seslání - ihned.
Mohou se naučit – sovy, netopýři a supi

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 8 10 Udeří a zraní jednoho nepřítele za 7-9 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 25 pro boj na blízko.
2 24 15 Udeří a zraní jednoho nepřítele za 12-16 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 50 pro boj na blízko.
3 40 20 Udeří a zraní jednoho nepřítele za 19-25 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 75 pro boj na blízko.
4 56 25 Udeří a zraní jednoho nepřítele za 26-46 bodů. Přitom sníží bojovou sílu všech nepřátel v dosahu 5ti yardů o 100 pro boj na blízko.


Shell Shield (Zpevněný krunýř)
Popis – Redukuje všechno zranění, které pet utrží o 50%, ale čas mezi jednotlivými útoky peta se zvýší o 43%. Trvání této schopnosti je 12 sekund.
Focus - 10
Dosah - sám pet
Seslání - ihned
Cooldown – 3 minuty
Mohou se naučit – želvy

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 20 15 Redukuje všechno zranění, které pet utrží o 50%, ale čas mezi jednotlivými útoky peta se zvýší o 43%. Trvání této schopnosti je 12 sekund.


Thunderstomp (Hromové dupnutí)
Popis – Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní všechny v okruhu osmi yardů.
Focus - 60
Dosah - 8 yardů
Seslání - ihned
Cooldown – 1 minuta
Mohou se naučit – gorily

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 30 15 Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní za 37-77 bodů všechny v okruhu osmi yardů.
2 40 20 Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní za 87-99 bodů všechny v okruhu osmi yardů.
3 50 25 Pet dupne silou hromu. Otřese okolím a elementem Nature zraní za 115-133 bodů všechny v okruhu osmi yardů.


Pasivní schopnosti

Greater Stamina (Životaschopnost)
Popis – Zvyšuje Staminu petů. Jeden bod staminy rovná se deseti bodům života.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – Všechny levely se učí u trénera petů.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 10 5 Zvýší Staminu o 3
2 12 10 Zvýší Staminu o 5
3 18 15 Zvýší Staminu o 7
4 24 25 Zvýší Staminu o 10
5 30 50 Zvýší Staminu o 13
6 36 75 Zvýší Staminu o 17
7 42 100 Zvýší Staminu o 21
8 48 125 Zvýší Staminu o 26
9 54 150 Zvýší Staminu o 32
10 60 175 Zvýší Staminu o 40


Natural Armor (Přírodní zbroj)
Popis – Zvětšuje Armor peta.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – Všechny levely se učí u trenéra petů.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 10 1 Zvětšuje Armor o 50
2 12 5 Zvětšuje Armor o 100
3 18 10 Zvětšuje Armor o 160
4 24 15 Zvětšuje Armor o 240
5 30 25 Zvětšuje Armor o 330
6 36 50 Zvětšuje Armor o 430
7 42 75 Zvětšuje Armor o 550
8 48 100 Zvětšuje Armor o 675
9 54 125 Zvětšuje Armor o 810
10 60 150 Zvětšuje Armor o 1000


Arcane/Fire/Frost/Nature/Shadow Resistance (Odolnost vůči elementům)
Popis – Zvyšuje odolnost peta vůči elementům. Ale musí se učit jednotlivě pro každý daný element.
Mohou se naučit – Všichni peti.
Poznámka – Všechny levely se učí u trénera petů.

Level
sch.
Level
peta
Tréninkové
body
Popis

1 20 5 Zvětšuje odolnost vůči elementu o 30
2 30 15 Zvětšuje odolnost vůči elementu o 60
3 40 45 Zvětšuje odolnost vůči elementu o 90
4 50 90 Zvětšuje odolnost vůči elementu o 120
Druhy petů
Hunter Pety můžeme rozdělit na útočné, obranné a všestranné. Záleží na vašem herním stylu a taky na tom, co zrovna potřebujete. Dle toho je dobré zvolit správného peta.

Útoční peti se využívají hojně v PvP. Pak ve skupinách, kde pet nemá za úkol tankovat nepřítele a je výhodnější když uděluje více zranění. Tito peti mají zvýšený útok.

Obranní peti se využívají převážně v PvE. Jejich hlavním úkolem je udržet na sobě nepřítele, než ho Hunter zabije střelbou z povzdálí. Tito peti mají většinou zvýšený Armor a občas i životy.

Všestraní peti ničím moc nevynikají, ale jsou použitelní ve většině situací. Přesto je lepší využívat dle situace spíše útočné nebo obranné pety.

Vysvětlivky k tabulkám níže

Druh zvířete – Zde je uveden název druhu zvířete.
Útok – Bonus, nebo postih daného druhu na útok.
Armor – Bonus, nebo postih daného druhu do Armoru.
Životy – Bonus, nebo postih daného druhu k životům.
Potrava – Seznam druhu jídel, kterými se živí.
Schopnosti –Seznam schopností, které je schopen se naučit. Nejsou zde uvedené schopnosti, které se mohou naučit všichni peti. To jsou veškeré pasivní schopnosti.

Útoční peti
Druh zvířete   Útok Armor Životy Potrava Schopnosti
Netopýři +7% 0 0 ovoce,
houby
Bite, Dive,
Screech
Kočkovité
šelmy
+10% 0 -2% ryby,
maso
Bite, Claw,
Dash, Prowl
Sovy +7% 0 0 maso Claw, Dive.
Screech
Ještěři +10% +3% -5% maso Bite, Claw
Pavouci +7% 0 0 maso Bite
Okřídlení
hadi
+7% 0 0 chleba,
sýr, ryby
Bite, Dive,
Lightning Breath


Obranní peti
Druh zvířete   Útok  Armor Životy Potrava Schopnosti
Divoká
prasata
-10% +9% +4% chleba, sýr,
ryby, ovoce, houby, maso
Bite, Charge, Dash
Krabi -5% +13% -4% chleba, ryby, ovoce, houby Claw
Krokodýli 0 +10% -5% ryby, maso Bite
Škorpióni -6% +10% 0 maso Claw, Scorpid poison
Želvy -10% +13% 0 ryby, ovoce, houby,
syrové ryby
Bite, Shell Shield
Medvědi -9% +5% +8% chleba, sýr,
ryby, ovoce, houby, maso
Bite, Claw


Všestranní peti
Druh zvířete   Útok Armor Životy Potrava Schopnosti
Supi 0 +5% 0 ryby,
maso
Bite, Claw,
Dive, Screech
Gorily +2% 0 +4% ovoce,
houby
Bite,
Thunderstomp
Hyeny 0 +5% 0 ovoce,
maso
Bite, Dash
Pštrosi 0 0 +5% sýr,
ovoce,
houby
Bite, Dash
Vlci 0 +5% 0 maso
Bite, Dash,
Furious HowlKrmení a trénink petů
Hunter Na desátém levelu splníte dvojici kvestů „Taming the beast“ a „Training the Beast“. Nyní máte svého prvního vlastního peta a je na vás jak sním budete zacházet. Pokud se o něj nebudete starat, přijdete o něj.

V první části „Taming the Beast“ jste se naučili ochočovat různá zvířata. To hojně využijte při získáván nových petů a také a hlavně při získávání nových schopností pro peta.

Ve druhé části „Training the beast“ jste od svého mistra získali vědomosti o krmení a trénovaní vašich petů. Tohle je poměrně důležitá část vašeho soužití s petem.

Okno peta

Máte svého peta, tak se sním seznamte. Otevřete si okno peta.


Úplně nahoře máte jeho jméno. To můžete jednou změnit tak, aby se jmenoval tak jak chcete. Přejmenovat ho lze pouze jednou, proto si budoucí jméno dobře zvažte. Když mu nedáte jméno, bude jeho název shodný s druhem zvířat ke kterému náleží.

Pod jménem je uveden level vašeho peta a druh zvířat, ke kterému patří. Hned pod tím je uvedena jeho věrnost vůči vám. Čím lépe se o něj budete starat tím věrnější vám bude a bude za vás bojovat o to usilovněji. Jeho věrnost má taky velký vliv na počet tréninkových bodů, které získává. Na začátku vám moc nedůvěřuje a často odmítá se od vás nechat trénovat (záporné tréninkové body). Jeho důvěru si získáte tím, že jej budete pravidelně krmit.

V levém horním rohu jsou šipky pomocí kterých si můžete petem v okně otočit a prohlédnout si ho ze všech stran. Hned pod nimi je důležitá ikonka, kterou si při získání nového peta hned prohlédněte. Když na ni najedete kurzorem tak se vám vypíše seznam věcí, které tento pet jí. Pak už je na vás, abyste mu obstarali něco k snědku. Někteří Hunteři občas nevědí jakou potravu pro svého peta mají sehnat a pak o něho zbytečně přijdou, protože ho nedokázali nakrmit.

Na pravé straně jsou zobrazeny odolnosti vůči jednotlivým elementům. V těch můžete svého peta následně školit a v tomto okně pak uvidíte jak na tom je.

Pod obrázkem peta jsou vypsány jeho aktuální staty. Ty se liší podle druhu peta. Pod nimi je počítadlo na zkušenosti. Obdobné tomu co má váš Hunter. Jen s tím rozdílem, že je rozděleno jen na šest buněk. Zde můžete sledovat kolik potřebuje váš pet ještě získat zkušeností do dalšího levelu.

A vedle tlačítka „Close“ je uveden velmi důležitý údaj. A to jsou tréninkové body vašeho peta. Aby jste ho naučili vyšší dovednosti v jeho schopnostech bude potřeba vyššího množství tréninkových bodů, než na ty nižší. Pet získává tréninkové body podle své věrnosti a dle svého levelu. Vzoreček je takovýto: (level peta) * (level věrnosti peta – 1) = počet tréninkových bodů. Aktuálně je maximum bodů, které je možné získat 300. Tyto body získává bez ohledu na to zda byl pet získán na nízkém či vysokém levelu. Peti mívají na začátku zpravidla záporné tréninkové body. Lze je naučit schopnosti (které jsou zdarma) již nyní, ale používat je začnou obvykle až po přestupu na vyšší level věrnosti než začáteční (Rebellious).

Trénink petů

Peti těsně po ochočení občas ovládají jednu až dvě schopnosti, ale většinu je stejně budete muset naučit. Některé schopnosti budete učit své pety u pet trenérů ve městech. A jiné se naučíte ochočením zvířat v přírodě, které danou schopnost ovládají.

Naučení peta schopnostem u trenéra je snadné. Musíte mít dostatečný level. Pak si jen za peníze koupíte u „Pet Trainera“ schopnosti. On vás jim naučí a vy je pak můžete naučit svého peta. Tyto schopnosti vám prodá jen „Pet Trainer“, ne „Hunter Trainer“. Tito trenéři petů, jsou obvykle někde poblíž vašeho osobního trenéra.

U trenéra lze zakoupit tyto schopnosti:
Growl
Greater Stamina
Natural Armor
Arcane Resistance
Fire Resistance
Frost Resistance
Nature Resistance
Shadow ResistanceVětšinu schopností se ale přesto budete muset naučit ochočením zvířat, která danou schopnost ovládají. Zjistěte si jaký druh zvířat ovládá schopnost, případně její určitý level, které chcete naučit svého osobního peta. Pak odcestujte do dané oblasti, kde se dané zvíře vyskytuje. Svého osobního peta svěřte ve městě stájníkovi, ten se o něj postará. Pak najděte v přírodě druh zvířete, který ovládá potřebnou schopnost. Ochočte si ho. Pak využijte jeho služeb a bojujte s jeho pomocí proti okolním zvířatům. Bojujte s nimi tak dlouho, než se vám napíše, že jste se naučili novou schopnost. To v zásadě znamená to, že v boji sledujete počínání vašeho peta. Ten využívá svou schopnost. Vy časem okoukáte jak to dělá a naučíte se ji. Záleží na štěstí, někdy stačí jen pár bojů. Mnoho Hunterů věří, že mohou rychleji učit od petů jejich schopnosti, pokud bojují po jejich boku zbraní na blízko. Také se využívá krmení peta až do fáze kdy je velmi šťastný. Ačkoliv se stejně neví, zda to má doopravdy vliv na rychlost učení. Každopádně nyní máte novou a té budete moci naučit pak svého osobního peta. Tohoto můžete nechat snadno zapomenout, pokud ho nehodláte dále využívat.


Tyto schopnosti se můžete naučit pouze v přírodě:
Bite
Charge
Claw
Cower
Dash
Dive
Furious Howl
Lightning Breath
Prowl
Scorpid Poison
Screech
Shell Shield
Thunderstomp


Pamatujte si

- Nikdy nenechte svého peta hladovět!
- Ochočit lze i „Rare“ (vzácné) zvířata, mají často lepší staty než běžní příslušníci jejich druhu.
- Určité schopnosti se mohou naučit jen určité druhy petů.
- Na naučení vyšších levelů schopností musí mít pet dostatečný level.
- Na vyšší levely schopností je zapotřebí více tréninkových bodů peta a tak se snažte, aby je váš pet získal.
- Nejprve se danou schopnost (či její level) musíte naučit vy, pak ji teprve můžete naučit svého peta.
Žádné komentáře
Žádné komentáře