rapid´s pages

povolání

paladin

Paladin
Paladin Paladin je ctnostný obránce slabých a nemilosrdný nepřítel nemrtvých. Míchající schopnosti warriora a priesta, je paladin houževnaty bojovník na blízko s velkým zdravím, výbornou ochranou a silnými buffy. Má také použitelný mix léčících a obraných kouzel. Tradice svatého rytíře je unikátní pro Alianci. V mnoha ohledech je paladin protějšek shamana Hordy, ale upřednostňuje fyzickou bitvu, než kouzelné schopnosti.

Povolené rasy: Trpaslík, Člověk

Hlavní vlastnosti: Strength, Stamina, Spirit, Intellect

Základní zbraňové odbornosti: Neozbrojený boj, Jednoruční kladiva, Obouruční kladiva

Pokročilé zbraňové odbornosti: Dřevcové zbraně, Jednoruční meče, Obouruční meče, Jednoruční sekery, Obouruční sekery

Třídy brnění: Cloth, Leather, Mail, Shield, Plate(pokročilé)


Vlastnosti povolání

Paladin se podobně jako warrior může naučit nosit všechny typy brnění a má podobně nejširší výběr zbraňových odborností. Jeho schopnosti, uspět v souboji, dělají ještě lepší jeho unikátní buffy: aury a sealy.

Aury jsou buffy, které paladin zakouzlí na sebe a mají efekt na všechny blízké členy skupiny. Paladin může používat najednou pouze jednu auru, a dva paladinové se stejnou aurou nemohou sčítat její efekt. Avšak několik paladinů může používat různé aury a překrývat jejich efekt na spojencích. Některé aury mohou léčit paladina a jeho spojence, navyšovat brnění a poškozovat útočníka.

Seal je jiný druh buffu používaný paladinem. Sealy jsou krátkodobá kouzla se specifickým účinkem. Některé sealy zvětší udělované zranění, absorbují fyzické zranění nebo navýší útok proti nemrtvým. Pouze jeden seal může být najednou na paladinovi aktivní.

Zbytek paladinových kouzel zahrnuje léčící, oživovací, obraná kouzla a kouzla speciálně zaměřená na ničení nemrtvých.


Startovní statistiky

  Strength Agility Stamina Intellect Spirit Health Mana
Dwarf 24 16 25 19 20 88 79
Human 22 20 22 20 22 58 80
Žádné komentáře